VN       EN

Giới thiệu về Khách sạn

KHU A:

1. Phòng Junior Suite:

- Số lượng phòng: 02.

- Số giường: 01 giường đôi.

- Vị trí: Hướng nhìn ra Trung tâm Thành Phố Bến Tre.

- Đầy đủ tiện nghi.

- Giá phòng: 500.000 đồng/ đêm (Giá không bao gồm ăn sáng, đã có thuế)

2. Phòng Deluxe 1:

- Số lượng phòng: 11.

- Số giường: 02 giường đơn.

- Vị trí: Hướng ra Trung tâm Thành Phố Bến Tre.

- Đầy đủ tiện nghi.

- Giá phòng: 350.000 đồng/ đêm (Giá không bao gồm ăn sáng, đã có thuế)

Nếu nghỉ quá số lượng người so với số giường thì phụ thu thêm 25% giá phòng cho mỗi người.

KHU B:

1. Phòng Deluxe 2:

* Loại: 02 giường đơn - 01 giường đôi

- Số lượng phòng: 02.

- Vị trí: Hướng ra phía sau.

- Đầy đủ tiện nghi.

- Giá phòng: 400.000 đồng/ đêm (Giá không bao gồm ăn sáng, đã có thuế)

2. Phòng Superior:

- Số giường: 02 giường đơn hoặc 01 giường đôi.

- Số lượng phòng: 10.

- Vị trí: Hướng ra sông.

- Đầy đủ tiện nghi.

- Giá phòng: 320.000 đồng/ đêm (Giá không bao gồm ăn sáng, đã có thuế)

3. Phòng Standard:

- Số lượng phòng: 08.

- Vị trí: Hướng ra phía sau.

- Đầy đủ tiện nghi.

- Giá phòng: 280.000 đồng/ đêm (Giá không bao gồm ăn sáng, đã có thuế)