KHÁCH SẠN

Phòng Junior Suite

Số lượng phòng: 01
Số giường: 01 giường đôi
Vị trí: Hướng nhìn ra Trung tâm TP Bến Tre

Phòng Superior

Số lượng phòng: 07
Số giường: 02 giường đơn
Vị trí: Hướng ra phía sau

Phòng Deluxe A

Số lượng phòng: 06
Số giường: 02 giường đơn
Vị trí: Hướng nhìn ra Trung tâm TP Bến Tre

Phòng Deluxe B

Số lượng phòng: 02
Vị trí: Hướng ra phía sau
Số giường: 02 giường đơn + 01 giường đôi

Phòng Deluxe B

Số lượng phòng: 02
Vị trí: Hướng bờ sông, có ban công
Số giường: 02 giường đơn

Phòng Deluxe B

Số lượng phòng: 05
Vị trí: Hướng ra phía sau
Số giường: 03 giường đơn

Phòng Deluxe B

Số lượng phòng: 05
Vị trí: Hướng bờ sông, kông có ban công
Số giường: 01 giường đôi

Phòng Deluxe B

Số lượng phòng: 05
Vị trí: Hướng bờ sông, kông có ban công
Số giường: 02 giường đơn